Космически Предизвикателства за деца (Space Challenges Junior) е образователна програма за подрастващи.

Приемаме предизвикателството да събудим детското любопитство към космическите науки и да предизвикаме изследователя в тях!

Мисия:

Да подготвим децата за тяхното динамично и технологично бъдеще.

Визия:

Да събудим детското любопитство към космическите науки и да предизвикаме изследователя в тях​.​

За нас:

Space Challenges Junior е водеща космическа и технологична програма за деца от 5 до 11 години. Целта на програмата е да развие креативното мислене и техническите познания на малчуганите. Програмата е изцяло практически насочена и структурирана в 12 последователни нива със засилваща се трудност на задачите. Децата се учат да създават роботи, да ги програмират, използвайки креативност при решаването на реални технологични предизвикателства. Основна цел на екипа от млади и ентусиазирани хора е да преведат познанията си в сферата на космическите науки на разбираем за децата език и да ги въведат в света на технологиите. Надяваме се да отключим новаторство, креативно и перспективно мислене. Именно за това сме подготвили адаптирана литература с научни факти на разбираем за децата език.​