Космически предизвикателства за деца в училище

Къде?

Екипът на „Космически предизвикателства за деца“ идва във вашето училище!

Как?

Програмата е организирана като курс от упражнения и състезания за деца. Структурирана е в осем последователни мисии, за период от осем седмици. Продължителността на една мисия е един астрономически час.
Работата е в група от минимум 10 деца.

Защо?

Децата ще живеят в един все по-динамичен и технологичен свят. Колкото по-добра е техническата им грамотност, подготовката им на практическо ниво и рефлексното им мислене, толкова по-голям ще е шанса им да се ориентират успешно в този нов свят. „Космически предизвикателства за деца“ предоставя конкретна възможност за развитие на децата в областта на роботиката и космоса. Програмата предизвиква децата да се съсредоточат върху разрешаването на задачи, като използват технологиите и науката като инструменти. Също така, развива STEAM (наука, технология, инженерство, изкуства и математика) образованието, основано на учебен подход за интегрирано обучение. Това води до повишаване интереса на българските деца към физика, астрономия, електроника, роботостроене, логика, програмиране – сфери, които изграждат гръбнака на всяко напреднало общество. Виждайки реален резултат под формата на осъществен проект децата биват мотивирани да продължат развитието си в гореизброените науки.

Какво?

Програмата има за цел да надгради знанията придобити от заложената в училище програма, предизвиквайки учениците да участват активно в мисиите. Изцяло практически насочена е и структурирана в 8 последователни мисии със засилваща се трудност на задачите:

Космически предизвикателства за деца
Ниво 1: Въведение

Въвеждане в курса на Космически предизвикателства и конструктура.
Тук децата учат основни неща за космоса и технологиите.

Космически предизвикателства за деца
Ниво 2: Светлина

Какво е светлината? А съзвездията? Какво е електричеството и електрическата верига? На тази мисия въвеждаме децата в основните принципи на електрическите вериги и трансформирането на енергия.


Космически предизвикателства за деца
Ниво 3: Механика

В това ниво децата получават основополагащи познания в сферата на роботиката и в частност механиката. Наблягаме на движенията които наблюдаваме при космическите обекти.

Космически предизвикателства за деца
Ниво 4: Комбо

В това ниво децата се научават да проектират сложни и многофункционални предмети и обекти. Ще разберат какво са разклонени електрически вериги и ще съобразяват как да ги управляват.Ниво 5: Екип

В това ниво основен фокус ще е изграждането на умения за работа в екип. Груповият проект е сложна задача, в която отборът ще се справя заедно с космическите предизвикателства.

06. Ниво СензориНиво 6: Сензори 1

В това ниво полагаме основите на изследването на света около нас с помощта на съвременните технологии. Ще се опрем на човешките сетива и разликата при възприятията на машините.

07. Ниво Сензори 2Ниво 7: Сензори 2

В това ниво надграждаме опознавателните способности, които придобихме и се фокусираме върху данните, които учените събират в открития космос.

08. Ниво Сензори 3Ниво 8: Сензори 3

В това ниво децата свободно умеят да боравят със сензори и да ги използват за управление на проекти.

Цени?

Мисии от първа до осма – 100лв.