Космос
за деца
This is the Junior Space Challenges website – a space for creativity, imagination and knowledge
Календар на програмата за този месец
Космически предизвикателства за деца

Ниво 1: Въведение
Oчаквайте през септември
Запазване на място
Космически предизвикателства за деца

Ниво 2: Светлина
Oчаквайте през септември
Запазване на място

Космически предизвикателства за деца

Ниво 3: Механика
Oчаквайте през септември
Запазване на място

Космически предизвикателства за деца

Ниво 4: Комбо
Oчаквайте през септември
Запазване на място
Ниво 5: Екип
Oчаквайте през септември
Запазване на място
06. Ниво Сензори

Ниво 6: Сензори 1
Oчаквайте през септември
Запазване на място
07. Ниво Сензори 2

Ниво 7: Сензори 2
Oчаквайте през септември
Запазване на място
08. Ниво Сензори 3

Ниво 8: Сензори 3
Oчаквайте през септември
Запазване на място
09. Ниво Безжично УправлениеНиво 9:
Безжично упраление

Oчаквайте през септември
Запазване на място
10. Ниво Логика 1
Ниво 10: Логика 1

Oчаквайте през септември
Запазване на място
11. Ниво Логика 2
Ниво 11: Логика 2


Oчаквайте през септември
Запазване на място
12. Ниво Космически ПредизвикателстваНиво 12: Космически предизвикателсва
Oчаквайте през септември
Запазване на място
My Instagram ProfileYoutube profile